Het VIAG congres is hét evenement voor VIAG leden, IT managers, de integrale manager, managers publieke dienstverlening, de manager bedrijfsvoering en organisatie, gemeentesecretarissen, het bedrijfsleven en ieder ander die zich bezig houdt met het vakgebied ICT binnen de gemeentelijke overheid. Op dit jaarlijks terugkerend evenement komt u in een hoogwaardig zakennetwerk, wordt u geïnspireerd, gemotiveerd én wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied.

Programma zondag 6 en maandag 7 november 2016

Doelstelling is informatie- en kennisoverdracht, bredere toegankelijkheid en gericht op samenwerking. Dit jubileum jaar hebben wij een wijziging in het programma aangebracht. Naast de gewone “40 minuten sessies” zijn er ook 3 workshops van 1 uur en 25 minuten in het programma opgenomen.

Zondag   14.00 - 00.00 uur   Inchecken

in uw hotel (indien geopteerd)

Zondag   17.00 - 23.00 uur   Netwerkavond met buffet

Netwerkavond met buffet op Het Plein in Hart van Holland.

Maandag   07.30 – 09.30 uur   Ontbijtbuffet

in het hotel (indien geopteerd)

Maandag   09.00 – 10.00 uur   Ontvangst

Ontvangst congresdeelnemers op de leveranciersmarkt in Passe-Partout

Maandag   10.00 – 10.10 uur   Verplaatsing naar Passe-Partout

Maandag   10.10 – 10.45 uur   Congresopening door Niek Boes, The Art of Voice!

Europazaal


Dit is uw kans om eens kennis te maken met deze unieke cabaretier, theatermaker en entertainer Niek Boes. Een optreden van Niek Boes is een van de meest verassende show spektakels in de wereld. Hoe hij alleen met zijn stembanden, zijn strottenhoofd en mond bijvoorbeeld de evolutie van tijd, verleden, heden en toekomst  kan imiteren is niet onder woorden te brengen. Hij behoort momenteel tot de meest exclusieve artiest in zijn genre. Met talloze optredens over de hele wereld en op televisie en radio heeft hij een groot publiek weten te bereiken en ontving hij verschillende theaterprijzen in binnen en buitenland. Door zijn spectaculaire theatershow met Karin Bloemen, heeft Niek Boes nu ook zijn naam gezet in het theater. Zijn shows zijn een aaneenschakeling van gedaanteverwisselingen, comedy, conferences, prachtige muziek, mime, improvisaties met het publiek en vertederende momenten, met als indrukwekkende rode draad niet van echt te onderscheiden geluidenimitaties. Een voorstelling om niet te vergeten.

Maandag   10.45 – 11.05 uur   Welkom door voorzitter Arend van Beek

door de voorzitter van de VIAG, de heer A.A. (Arend) van Beek

Maandag   11.05 – 11.40 uur   Pauze

Maandag   11.45 – 12.25 uur   Parallelronde 1 (6 sessies)

1.1. Data science voor beleidsmakers

De presentatie richt zich op (gemeentelijke) beleidsmakers die willen gaan werken met data science, een data science-georiënteerd project gaan leiden of gaan investeren in data science oplossingen. De presentatie gaat in op de grondslagen van data science (en niet zo zeer op de verschillende technieken), de evaluatie van data science oplossingen en de inzet van data science om beleidsmatige doelstellingen te halen. Ter illustratie zal een case gepresenteerd worden.

Jan Willem van Holst, Ervaren CFO: van ambitie naar resultaat

_______________________________________________

1.2 "Een open innovatieve Gemeente"

Keuzevrijheid is een belangrijk onderdeel van de huidige samenleving. Zou het niet fantastisch zijn vrijheid ook te hebben in de keuze van uw software? Voelt u zich gegijzeld door uw bestaande software leverancier? Heeft u zorgen over de hoge eisen aan beveiliging, privacy of oplopende kosten? 
Meer en meer overheden zetten in op Open Source software en daarbij zijn kosten niet de enige motivatie. Door de hoge snelheid van innovatie in de open source markt en de open standaarden die worden gehanteerd, is het een uitstekend alternatief geworden voor "proprietary" software. 
Door gebruik te maken van Enterprise Open Source, krijgt u de innovatie, de veiligheid en de lagere kosten, zonder de zorgen.

Yvo Wiskerke, Key accountmanager Redhat

_______________________________________________

1.3 “De Cloud laat je niet in de trein liggen” 

Steekwoorden zijn : veiligheid, gebruikersadoptie, flexibiliteit, apps vs applicaties…..

Wim Hoekstra, I&A adviseur gemeentelijke fusies en samenwerkingsverbanden

 

_______________________________________________

1.4. Implementatie van een Hybride Cloud infrastructuur in De Hollands Kroon gemeenten

NetApp levert software, systemen en services waarmee organisaties hun data kunnen beheren en opslaan. De basis voor dit is de NetApp Data Fabric Strategy. Het uiteindelijke doel is dat organisaties alle resources, of deze nu in een Private Cloud, een Colocation of in een Public Cloud zoals Amazon of Azure staan met elkaar kunnen verbinden. MatrixMind is een belangrijke implementatiepartner van NetApp. MatrixMind is een specialist op het gebied van ontwerp, realisatie en beheer van robuuste en veilige hybride cloudoplossingen.
Met de NetApp Data Fabric wordt de publieke Cloud optimaal ontsloten en zodoende een logisch en naadloos verlengstuk van de eigen IT-infrastructuur.

Tijdens deze sessie zullen MatrixMind en NetApp de klant case “Hollands Kroon” presenteren. Dit geeft de Hollands Kroon organisatie de mogelijkheid om data op een uniforme manier naar de Cloud te verplaatsen maar ook weer uit de Cloud te halen, alsmede verschillende resources uit Clouds te combineren.

Gerard van de Water, EMEA Business Development manager Emerging products and solutions

_______________________________________________


1.5 Business IT alignment

Bij Business IT alignment gaat het om effectief inzetten en gebruiken van informatietechnologie (IT) om zo de doelstellingen van uw organisatie te bereiken. Daarbij moet een brug geslagen worden tussen het te verwachten rendement op IT-investeringen en de organisatiedoelen.
Business IT alignment is bedoeld als instrument om wederzijds vertrouwen te bereiken tussen bestuur/beleidmakers/beslissers en u als IT professional. Zo is de IT organisatie niet alleen een technisch verhaal, maar maakt het onderdeel uit van de organisatiestrategie en het verandermanagement.

Hub Gerats, CISSP | Corporate Information Security Officer | Consultant/trainer in Informatiebeveiliging en Privacy

_______________________________________________

 

1.6 KNOOP: het gemeentelijk knooppunt voor objectgegevens

KNOOP is het knooppunt voor objectgegevens, dat gemeenten en gemeentelijk samenwerkingsverband DataLand samen hebben ontwikkeld. KNOOP ontsluit actuele objectgegevens uit de basisregistraties (o.a. BAG, WOZ, Handelsregister, BRK en BGT) op de door de afnemer gewenste manier en fungeert als spil in de gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden en andere overheidsorganisaties. Daarnaast is het een loket voor ‘plusinformatie’ en maakt het bevragingen over registraties heen mogelijk. In deze sessie wordt KNOOP gedemonstreerd en toegelicht hoe KNOOP een gezamenlijke oplossing voor een gedeeld probleem biedt. Specifiek wordt ingegaan op de mogelijkheden om de WOZ, het Handelsregister en de Basisregistratie Kadaster op de gewenste manier te ontvangen.

Chris Veenstra, teamleider kennis- en gegevensdiensten DataLand

 

Maandag   12.30 - 13.45 uur   Lunchpauze op vakbeurs Theaterzaal

Pauze in het Theater

Maandag   13.45 – 14.25 uur   Parallelronde 2 (4 sessies)

2.1 GV Centric, Algemene Ledenvergadering

______________________________________________

2.2. Beschikbaarheid binnen de overheid is eenvoudiger dan u denkt!

De eisen die worden gesteld aan de huidige IT worden steeds extremer. Organisaties en instellingen eisen allemaal gegarandeerde, optimale en veilige toegang tot de volledige infrastructuur met maximale beschikbaarheid, overal, altijd en vanaf iedere werkplek. De hoeveelheid data die overheden en instellingen tegenwoordig moeten verwerken, is de afgelopen jaren explosief gestegen. In deze sessie gaan wij in op hoe organisaties (klein en groot) in staat zijn om beschikbaarbaarheid van data te garanderen ongeacht of deze data virtueel, fysiek of cloud-based is opgeslagen. We gaan hierbij in op:

  • Enterprise Continuity: Recovery Service Level Objectives (SLOs) van minder dan een kwartier voor alle applicaties en data; Disaster Recovery-orkestratie;
  • Workload Mobility: beschikbaarheid voor workloads in elke cloud of op elke locatie, om zo IT-investeringen te maximaliseren en flexibiliteit te vergroten;
  • Compliance & Visibility: proactief monitoren, rapporteren, testen en documenteren om te zorgen dat er aan alle (bedrijfs)voorschriften wordt voldaan.

Daarnaast zullen wij ook aandacht besteden aan Ransomware en hoe organisaties kunnen voorkomen dat data verloren gaat door een ransome-aanval. Online criminelen zijn nooit met honderd procent zekerheid buiten de deur te houden daarom is het maken van van backups een van de belangrijkste dingen die een onderneming kan doen. Daarbij geldt dat de 3-2-1-(0)-regel een bewezen best practice is waarbij minstens 3 kopieen van bedrijfsdata wordt gemaakt waarvan er twee op verschillende opslagmedia en 1 offsite. De nul in de regel staat voor het testen van de meest cruciale backupsets.

Meer weten? Schuif dan aan bij onze sessie op maandag van 13.45 uur of bezoek onze stand.

Thomas Zaatman, Territory Manager, Veeam

Henk Arts, System Engineer Manager Benelux, Veeam

_______________________________________________

2.3 PPO Academie

Na de succesvolle Academie rondom het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid, opgezet door KING/VNG in samenwerking met de VIAG, zijn we gestart met een breed vervolg. Dat is de PPO-Academie: voor persoonlijke, professionele ontwikkeling (PPO). De PPO-Academie biedt jou het netwerk, kennis en vaardigheden om vanuit je eigen rol innovaties en ontwikkelingen in je organisatie te versnellen.

In deze workshop praten we je bij over de eerste ervaringen van gemeenten. En geven we je een update over de leerreis voor de Omgevingswet, die we samen met het VNG programma invoering Omgevingswet, de VNG Academie en de interbestuurlijke partners ontwikkelen. En over de leergang dienstverlening, die we onder andere in samenwerking met de Vereniging Directeuren Publiekszaken (VDP) vorm geven. Last but not least zijn we benieuwd naar jouw verwachtingen van de PPO-Academie!

 

Gézieta van den Belt en Arend van Beek

_______________________________________________

2.4 “Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet” 

In september is de implementatie gestart van het programma “Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet” (BGVS) met 12 startbijeenkomsten door het hele land. KING begeleidt de implementatie in samenwerking met de VNG. In de workshop gaan we op interactieve wijze met elkaar aan de slag met de tools en oplossingen die helpen bij het borgen van de informatiebeveiliging rondom Suwinet. Ook staat het delen van best practices op het programma. Met en van elkaar leren. 

Wijnand Heijnen de projectleider van het implementatieteam verzorgt de begeleiding van de workshop.  

Maandag   14.30 – 15.10 uur   Parallelronde 3 (4 sessies)

3.1 “ENSIA, wat verandert er voor mijn gemeente?”

Met de in 2013 vastgestelde resolutie 'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente' gaven gemeenten aan informatieveiligheid van groot belang te vinden en informatieveiligheid te gaan borgen door de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) te implementeren”. Zij hebben afgesproken om naar aanleiding van die implementatie te rapporteren over informatiebeveiliging in het eigen jaarverslag. In de resolutie hebben gemeenten aan het ministerie van BZK gevraagd de bestaande audit en verantwoordingslast te verminderen. De ministeries van BZK, SZW en I&M, de VNG en verschillende gemeenten zijn het project ENSIA met dit doel gestart. en werken aan een effectievere en efficiëntere verantwoordingssytematiek over informatieveiligheid. In de bijdrage van VNG, KING en het ministerie van Binnenlandse zaken geven we u de actuele stand van het project. We gaan in op de resultaten van de pilots en geven een doorkijkje naar 2017. De presentatie wordt verzorgd door Rob Ramdjielal (Ministerie van BZK) Peter van Dijk (VNG) en Edith van Ruijven (KING)

Rob Ramdjielal

Peter van Dijk

Edith van Ruijven

_______________________________________________

 

3.2 Activity Based Working 

Traditionele bedrijfsprocessen zijn star. Klanten melden zich bij de balie. Die verbindt ze door met een specialistische afdeling. Voor vervolgtrajecten zijn vaak weer anderen verantwoordelijk. Bij iedere stap moeten kenniswerkers informatie uit verschillende delen van het systeem halen. En als ze niet op kantoor zijn moet de klant nog meer geduld hebben. 

Bij Activity Based Working bepaalt een slim systeem welke medewerker een klantvraag het beste kan oppakken. Daarbij is contactinformatie uit alle kanalen direct beschikbaar. Het systeem ondersteunt zelfs bij het nemen van beslissingen. Bovendien is het via de cloud ook met mobiele apparatuur en op de desktop thuis toegankelijk. 

Tijdens de presentatie wordt het concept van Activity Based Working en de mogelijkheden die dit biedt voor gemeenten toegelicht. Daarnaast wordt er een vertaling gemaakt naar de architectuur die nodig is om dit te realiseren.  

Keynote speaker Erik Veldhoen 

Veldhoen is de grondlegger van Activity Based Working in Nederland, oprichter van verschillende bedrijven op dit gebied en auteur van bestsellers als You-topia. Hij zal de ins en outs van Activity Based Working toelichten aan de hand van uiteenlopende praktijkvoorbeelden.

Spreker Lonneke Dikmans 

Lonneke Dikmans is country manager van eProseed en spreekt regelmatig op conferenties, seminars en workshops over innovatie en de toepassing van IT in primaire bedrijfsprocessen. Zij zal de vertaling naar de applicatie architectuur toelichten. 

_______________________________________________ 

3.3 Security tools, we zijn toe aan nieuwe, omdat de oude niet meer werken

Veel organisaties sturen op bewustzijn van medewerkers als het gaat om veilig internet en e-mail gebruik. Maar is dat wel genoeg? We worden listig bespeeld door hackers en medewerkers zijn anders gaan werken. We zetten oplossingen in die we vertrouwen omdat we dat al tijden gebruiken, maar werken deze nog wel effectief?

In deze presentatie kijken we kort naar gedrag van mensen en welke ingezette oplossingen niet meer toereikend zijn. We gaan kijken waarom andere oplossingen met een ander concept wel werken en wat we NU al kunnen doen om een veilige IT omgeving te faciliteren.

Hans Willem Verwoerd

_______________________________________________

3.4 Supertevreden gebruikers, samen oplossingen bouwen in de praktijk

 Haalbaar, Maakbaar, Voelbaar, Denkbaar zijn de vier pijlers van Design Denken, een andere manier om I&A oplossingen te realiseren. Deze nieuwe manier van ontwikkelen biedt voor gemeenten vele kansen. Maar wanneer kun jij dit toepassen en hoe doe je dit?

Rutger Dik, scrummaster en consultant bij Odinfo, laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien dat samen met gebruikers een snel en goed resultaat is gebouwd. Van geluidsoverlast rond het Rembrandtplein tot een armoedeproject, voor elk probleem ontstond een creatieve oplossing.

Rutger Dik

 

 

 

Maandag   13.45 - 15.10 uur   Workshop Ronde 1 (2 workshops)

Workshop 1.1 De digitale transitie – Welke stappen kan uw organisatie nemen?  

Overal om ons heen ervaren we de gevolgen van de digitale transitie van onze maatschappij. Zowel burgers als bedrijven hebben te maken met veranderende denkwijzen, processen en de kritische rol van informatie. 
Hoe gaat uw organisatie daarmee om? Is uw organisatie op een dusdanige manier ingericht om nu, maar vooral ook in de toekomst, op een juiste manier te kunnen blijven handelen? Hoe beïnvloedt dit uw dienstverlening?

Tijdens deze interactieve workshop gaat u zelf aan de slag om de digitale volwassenheid van uw eigen organisatie te onderzoeken. Als eerste nemen wij u mee in de stappen die uw organisatie kan nemen om te groeien naar een digitaal denkende organisatie in een ketengeoriënteerde informatievoorziening. Dit doen wij aan de hand van het EIM Transitiemodel. Op basis van dit model gaat u vervolgens aan de slag met een GroeiPadScan* waarmee u direct inzicht krijgt in uw persoonlijke situatie. De resultaten van alle deelnemers worden met elkaar besproken, waardoor u direct handvatten krijgt om de volgende dag aan de slag te gaan. De uitkomsten van uw persoonlijke GroeiPadScan krijgt u na de workshop toegestuurd. Tevens zal de gemeente Veere vertellen over hun eigen digitale transitie; van analoog werken naar digitaal denken ervaren en vormgeven.

Wilt u hands-on aan de slag en de volgende dag direct richting geven aan uw eigen digitale ambities aan de hand van actuele inzichten van collega’s en de best practices van gemeente Veere? Kom dan naar deze interactieve workshop!

* Om de GroeiPadScan te kunnen uitvoeren dient u een smartphone, tablet of laptop met werkende internetverbinding te hebben.

Geert Ridderbos - Hoofd Bedrijfsvoering gemeente Veere

Bart Suers – Business Consultant BCT

Walter Bril – Business Consultant BCT

Ludo Gulpen – Accountmanager gemeenten BCT

 

_______________________________________________

Workshop 1.2 Grip op privacy, een randvoorwaarde voor de 4e industriële revolutie

Eén van de meest herkenbare veranderingen van de vierde industriële revolutie is dat al het design “servicegericht” is. De mogelijkheden met deze vorm van productie zijn eindeloos. Zo zal er communicatie plaatsvinden tussen slimme producten en de slimme machines die deze producten maken.  Wanneer je mobiele telefoon weet dat die binnenkort stuk zal gaan, kan deze een bericht sturen naar de fabriek die hier weer de productie op aanpast. Wanneer deze technieken worden geperfectioneerd en volledig geïntegreerd in het productieproces, zal de nieuwe telefoon bijvoorbeeld al voorgeprogrammeerd zijn met de instellingen die jij op je oude telefoon had. Dit is natuurlijk niet alleen het geval zijn bij mobiele telefoons. Ook op maat gemaakte kleding, shampoos en zeepjes zullen voor de consument beschikbaar worden. Producten zullen helemaal naar jouw wens worden gemaakt. Gemeenten zullen ook aansluiten op deze ontwikkeling en hun productie "servicegericht" cq "persoonsgericht" maken. Persoonsgegevens zijn dus "KEY".

Hoe zorgen we ervoor dat de persoonsgegevens van de burger bij de gemeente in goed handen zijn? En hoe tonen we dat aan? Het wettelijk kader wordt gevormd door de Europese verordening AVG, die op 25 mei 2016 van kracht is geworden en waaraan alle Nederlandse gemeenten moeten voldoen, uiterlijk per 25 mei 2018.

Privacy Management Partners en Key2Control hebben daarvoor de PrivacyManager ontwikkeld, een procesmatige aanpak waarbij gemeenten grip krijgen en houden op het gebruik van persoonsgegevens volgens de privacywetgeving. Inmiddels hebben een 12-tal gemeenten deze methodiek omarmd en zijn druk doende deze te implementeren. Aanpak en de eerste "lessons learned" zullen worden gepresenteerd.

Arie Hartog, Directeur Key2Control


Sergej Katus, Partner van Privacy Management Partners

Maandag   15.10 – 15.40 uur   Pauze (beursvloer)

Maandag   15.40 - 16.20 uur   Parallelronde 4 (5 sessies)

4.1 Status van gegevensmanagement bij de gemeenten in Nederland

In deze presentatie wordt u meegenomen in de stand van zaken van gegevensmanagement bij de gemeenten in Nederland.

Inzicht met verrassende resultaten! Presentatie wordt verzorgd door de voorzitter van de Expertgroep Gegevensmanagement/VIAG.

Wim Stolk, voorzitter Expertgroep Gegevensmanagement

 _______________________________________________

4.2 Pamflet Dienstverlening 2025, Nederlandse gemeenten in een nieuwe relatie met de digitale samenleving

Het pamflet Dienstverlening is op 14 maart 2016 aangeboden aan de Digicommissaris Bas Eenhoorn. We moeten goed nadenken over de veranderende relatie tussen overheid, burger en ondernemer. De urgentie is hoog en neemt alleen maar toe. We leven in een tijd van snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Om zelf actief invulling te kunnen geven aan de toekomstige samenleving, moeten we adaptief kunnen zijn, flexibel, wendbaar en open voor verandering. De denkdag draagt een toekomstidee aan in de vorm van stippen op de horizon die we mee kunnen nemen bij het beoordelen van nieuwe initiatieven, ontwikkelingen en plannen.

Te vaak gaat het nu nog over bestaande instituties, initiatieven en een bestaande overheid. Om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen zullen we echter uit moeten we gaan voor de toekomst. De VDP en  IMG zal dit pamflet voor u uitleggen in een tweetal sessies. De VDP zal zich met name richten op “de dienstverlening” en de IMG onder andere op de informatievoorziening. Ook zal er dieper ingaan worden op wat daar aan zoal aangehangen kan worden, zoals MijnOverheid en MOvO.

Jan Fraanje, directeur VDP 

 

______________________________________________

4.3 Digitale dienstverlening Europa

De Europese Interne markt functioneert pas optimaal als ook de publieke dienstverlening grensoverschrijdend wordt. Bedrijven en burgers moeten hun zaken in het buitenland zelf kunnen regelen, digitaal, vanaf hun eigen stoel. Bijvoorbeeld het opstarten van een bedrijfsvestiging in het buitenland. En ook het veilig en betrouwbaar verkrijgen van zorg in het buitenland. Maar dit gaat niet altijd even makkelijk, doordat elk Europees land zijn eigen systemen en (code)taal heeft. Dit kan beter, door middel van een digitaal Europees platform dat ervoor zorgt dat alle verschillende systemen goed op elkaar aansluiten. Europese bouwstenen hiervoor worden ontwikkeld vanuit het programma e-SENS en de Connecting Europe Facility van de Europese Commissie. Echter: De brug naar Europa begint en eindigt vaak wel bij een gemeente! Deze presentatie zoekt naar de raakvlakken die de brug naar Europa heeft met gemeenten. Door: Xander van der Linde, Marijke Salters en Arend van Beek Als context voor deze presentatie is er een animatie beschikbaar.

_______________________________________________ 

4.4 De Omgevingswet en het bijbehorende digitale stelsel zetten in op een beschikbare, bruikbare en bestendige gegevens.

Toegankelijkheid en analyse van gegevens is het domein van geografische informatiesystemen. Wat kan dit betekenen voor het planvormingsproces?

René Kleij, voorzitter Provero

_______________________________________________

4.6 De Gemeente Haarlemmermeer bij de burger aan tafel, door IT?

De Gemeente Haarlemmermeer is een innovatieve gemeente. Er wordt een transitie doorgevoerd van een productgerichte organisatie naar klant gedreven processen, naar ‘de burger thuis’. Binnen IT verschuift de focus van operatie naar regie.
Digitalisering en participatie maken de kwaliteit van de IT dienstverlening transparant voor de burgers en bedrijven. Verstoringen worden onbarmhartig zichtbaar voor de buitenwereld. Verbetering van de (digitale ) dienstverlening vraagt daarom om een kwalitatief goede inzet van de informatievoorziening. Haarlemmermeer verbetert de kwaliteit van de IT dienstverlening door het introduceren van architectuur principes, gezamenlijke informatieplanning, proactief beheer van de informatievoorziening en gezamenlijke governance.
Jan ten Kate, informatie- en applicatie architect van de Gemeente Haarlemmermeer laat in zijn presentatie zien welke ambities Haarlemmermeer heeft ten aanzien van de verbetering van de dienstverlening en hoe die worden gerealiseerd. Ook gaat hij in op het belang van inzicht en grip op het bestaande IT landschap, zodat sturing wordt gegeven aan de ontwikkelingen rond IT.

Maandag   16.25 - 17.05 uur   Parallelronde 5 (6 sessies)

5.1 iBewustzijn, de cirkel rond, sturen op permanent leren

In 50 - 80% zijn beveiligingsissues het resultaat van menselijk handelen. Inmiddels wordt elke 10 dagen een gemeente aangevallen met ransomware, phishing mail. En met slecht wachtwoordgebruik en rondslingerende data is het niet de vraag óf, maar wanneer u aan de beurt bent met een datalek. Ziet uw management het nog niet? Is het uw taak om de organisatie permanent iBewust te leren handelen? In dit spreekslot wordt op basis van ervaring bij 20 gemeenten de leercirkel uitgelegd van iBewustzijn. Over de boeg van permanent leren.

  • Nulmeting op houding en gedrag: het management schrikt!
  • iBewustzijnplan, met alle interventies op een rij
  • Alle interventies in een leercirkel met kop-staart verbinding
  • Evaluatie en focus in de Deming cirkel op iBewustzijn
  • Sturen op leren leren.

Ingrid van Zeeland, directeur SEP

 _______________________________________________

5.2 Pamflet Dienstverlening 2025, Nederlandse gemeenten in een nieuwe relatie met de digitale samenleving

Het pamflet Dienstverlening is op 14 maart 2016 aangeboden aan de Digicommissaris Bas Eenhoorn. We moeten goed nadenken over de veranderende relatie tussen overheid, burger en ondernemer. De urgentie is hoog en neemt alleen maar toe. We leven in een tijd van snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Om zelf actief invulling te kunnen geven aan de toekomstige samenleving, moeten we adaptief kunnen zijn, flexibel, wendbaar en open voor verandering. De denkdag draagt een toekomstidee aan in de vorm van stippen op de horizon die we mee kunnen nemen bij het beoordelen van nieuwe initiatieven, ontwikkelingen en plannen.

Te vaak gaat het nu nog over bestaande instituties, initiatieven en een bestaande overheid. Om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen zullen we echter uit moeten we gaan voor de toekomst. De VDP en  IMG zal dit pamflet voor u uitleggen in een tweetal sessies. De VDP zal zich met name richten op “de dienstverlening” en de IMG ondere andere op de informatievoorziening. Ook zal er dieper ingaan worden op wat daar aan zoal aangehangen kan worden, zoals MijnOverheid en MOvO.

Raymond Alexander, Hoofd ICT plv. CIO Gemeente 's-Hertogenbosch

_______________________________________________

5.3 Ruimtelijke Kijken in het Sociaal Domein

Zoals één foto meer zegt dan 1000 woorden, heeft een kaart meer zeggingskracht dan een stapel tabellen. De waarde van informatie heeft een sterke samenhang met de wijze waarop deze gepresenteerd wordt. Steeds meer gemeenten begrijpen dat en kiezen voor visualisatie op kaarten. Inmiddels wordt onderzocht dat ook één van vormen is waarmee gegevens uit het stelsel van basis registratie naar gemeenten ontsloten kunnen worden. De keten van informatievoorziening wordt daarmee deels omgekeerd. Nieuwsgierig? Rien Stor presenteert de ontwikkelingen en schetst de laatste stand van zaken.

Rien Stor, Geonovum

Beter Benutten beoogt het gebruik van geo-informatie (de plaats waar en soms ook de tijd wanneer iets plaatsvindt) te vergroten. De grootschalige decentralisatie in de zorg (jeugdzorg, WMO) en de sociale zekerheid (participatiewet) bieden kansen voor het gebruik van geo-informatie.

_______________________________________________

5.4 Van samenwerken naar collectief optreden

Bij samenwerken in het gemeentelijk domein kennen we allemaal termen als delegeren en mandateren.
Met de beweging naar collectieve voorzieningen bij de informatievoorziening gaan we nu naar de volgende fase: loslaten.
Hoe nemen we als gemeenten daarbij de regie? Niet meer op standaarden maar op standaard opereren zou ik denken. En dat denken ook gemeenten getuige de beweging van de Digitale Agenda 2020. Waar staan we nu, wat gaan we de komende tijd nog samen ontdekken en welke rollen zijn daar voor de diverse spelers weggelegd.

Theo Peters, Productportfoliomanager GEMMA at KING, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

_______________________________________________

5.6 Gemeentes en Industrie 4.0, Revolutie of Evolutie?

Interactief en informerend! Waar draagt Industrie 4.0 bij aan de voorspelbaarheid, toegankelijkheid en efficiëncy van de dienstverlening? Dit om inwoners en organisatie meer te betrekken bij de publieke zaak. Gekeken wordt naar de impact op de ICT bedrijfsvoering en daarbuiten. Waar liggen de kansen, is het beheersbaar of overkomt het ons?

Over The Unit Associates & Academy:
The Unit Associates & Academy, VIAG lid sinds 2010, richt zich op IT organisatie verandering, Architectuur en Project Management. Dit doen we middels het opleiden van de interne medewerkers, de begeleiding van turnkey IT transformatie trajecten en het leveren van hands-on programma managers, projectleiders & architecten.

 

Rienk de Kok MSc. - Partner The Unit Associates en Business Architect The Unit Associates

Maandag   15.40 - 17.05 uur   Workshop Ronde 2 (1 workshop)

Workshop 2.1 Privacy en compliance check

In hoeverre voldoet uw netwerk aan de privacywetgeving?
Telindus neemt u tijdens deze workshop mee in alle aspecten van privacywetgeving en geeft aan waar uw netwerk aan dient te voldoen. Dit doen ze niet alleen, maar worden tijdens deze workshop worden zij ondersteund door Banning Advocaten.

 

Tom Engels, Pre Sales Consultant Telindus

Prof. mr. J. M.A. (Jan) Berkvens

mr. S.M.M.C. (Silvia) Vinken

 

Maandag   17.05 – 18.15 uur   Aperitief vakbeurs Theater

Maandag   18.15 – 21.30 uur   VIAG diner

19.45 – 20.25 uur   Guido Thys, De Dwarsdenker!

Een bedrijf/organisatie kan twee kanten opkijken: naar het verleden of naar de toekomst. Wie naar de toekomst kijkt, ziet altijd heel veel mogelijkheden. Vaak is het moeilijk kiezen tussen al deze opties, en stellen we beslissingen dan maar uit.

“Wacht niet tot het te laat is!” waarschuwt onze spreker, Guido Thys. Vooral wanneer er veel verandert in de wereld zijn keuzes verplicht. Hoe gek dat ook klinkt.

Als dwarsdenker heeft vaak een heel andere visie op de dingen dan de meeste andere mensen. Hij confronteert ons nu met deze visie onder het motto “Keuzes!”.

Maandag   21.30 - 00.00 uur   After party

Afterparty op Het Plein

DInsdag   07.30 - 09.30 uur   Ontbijtbuffet

De Informatiesamenleving

“Zijn wij klaar voor de vierde Industriële revolutie (Industrie 4.0)”

Wat kunt u verwachten?

Doelstelling is informatie- en kennisoverdracht, bredere toegankelijkheid en gericht op samenwerking. Kortom: Kennis maken en kennis delen in een inspirerende omgeving. Naast het inhoudelijke programma (16 parallelsessies en 8 workshops) is er een beursvloer waar bedrijven en instellingen zich kunnen presenteren aan de congresbezoeker en waar waardevolle informatie-uitwisseling plaatsvindt. Download hier het programmaschema en de deelnemerslijst.

 

 

 

 

Congreslocatie

Hart van Holland
Berencamperweg 12
3861 MC Nijkerk
033 - 247 14 14
Website

Parkeren
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid bij het hotel en de congreslocatie.

Internet
In zowel het hotel als Hart van Holland is wireless internet beschikbaar. Zowel in de kamers als in de openbare ruimtes.

Congreshotel

Golden Tulip Ampt van Nijkerk

Golden Tulip Ampt van Nijkerk
Berencamperweg 4
3861 MC Nijkerk
website

Verzeker uzelf van een kamer in het Golden Tulip hotel door u tijdig in te schrijven voor deelname aan het congres.

 

 

 

Thema

De informatiesamenleving “Zijn wij klaar voor de vierde Industriële revolutie (Industrie 4.0)”

Het thema

Als lokale overheid staan wij voor de complexe uitdaging om inwoners en organisaties actiever te betrekken bij de publieke zaak, waarbij de rode draad het delen van (publieke) waarden, het faciliteren en stimuleren van initiatief van inwoners en het verbinden van netwerken is. Daarbij gaat het niet zozeer om productiecijfers en kostenbesparingen, maar eerder om een veilige leefomgeving, deugdelijk onderwijs, adequate zorg en hoogwaardige dienstverlening. De samenleving verandert. De voortrazende digitalisering en introductie van nieuwe technologieën zorgen voor andere maatschappelijk verwachtingen ten aanzien van de digitale (organisatie overstijgende) dienstverlening. Maar het is niet alleen de techniek die verandert, ook de rol van informatie binnen onze samenleving verandert. Informatie speelt, maatschappelijk gezien, een steeds grotere rol, waarbij het delen, uitwisselen en combineren van informatie belangrijke elementen zijn (big data, Smart Cities). Maar daarnaast is het vooral de mens die het verschil maakt. Mensen van alle leeftijden adopteren nieuwe technische middelen en het gebruik beïnvloedt vervolgens hun gedrag. Met name jongeren zijn het verste in het omarmen van deze nieuwe digitale technologie. Echter in januari 2016 is tijdens de World Economic Forum (WEF) de discussie gestart over de gevolgen van de vierde industriële revolutie. Concreet betekent dit wereldwijd de komende 5 jaar een groot verlies aan banen binnen de energie- en financiële sector, maar juist een toename van banen in de IT en wiskundige beroepen. Kunstmatige intelligentie is hierbij het sleutelwoord. Hoe kunnen wij als overheid de balans vinden tussen de opmars van de kunstmatige intelligentie (o.a. via robots) en de fysieke dienstverlening die wij leveren aan de burgers. Het is geen verre toekomst meer, de ontwikkelingen en toepassingen gaan steeds sneller. Wat kunnen en moeten wij doen?

Arrangementen VIAG congres 2016

Onderstaand leest u de arrangementen voor 2016. In de prijsstelling is rekening gehouden met het onderscheid tussen leden en niet (bedrijfs)leden.

A1   VIAG gemeenteleden   Zondagavond 6 november netwerkavond

VIAG gemeenteleden 17.00 - 23.00 uur  Zondagavond netwerkprogramma € 125,00

A2   VIAG gemeenteleden   Hotel overnachting zondagavond 6 november

VIAG gemeenteleden   Hotel overnachting zondagavond € 110,00

A3   VIAG gemeenteleden   Dagprogramma maandag

09.00 - 18.15 uur Dagprogramma maandag € 225,00

A4   VIAG gemeenteleden   Maandagavond diner & afterparty

18.15 - 00.00 uur maandagavond diner & afterparty € 145,00

A5   VIAG gemeenteleden   Hotel overnachting maandag

VIAG gemeenteleden   Hotel overnachting maandag € 110,00

A6   Totaal congresprogramma 1   Zondagmiddag t/m dinsdagochtend

Totaal congresprogramma 1   zondagmiddag t/m dinsdagochtend € 705,00

A7   Totaal congresprogramma 2   Maandagochtend t/m dinsdagochtend

Totaal congresprogramma 2   Maandagochtend t/m dinsdagochtend € 490,00

B1   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Zondagavond netwerkprogramma

Non-proft/VIAG bedrijfsleden 17.00 - 23.00 uur  Zondagavond netwerkprogramma € 145,00

B2   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Hotel overnachting zondagavond

Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Hotel overnachting zondagavond € 110,00

B3   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Dagprogramma maandag

Non-proft/VIAG bedrijfsleden 09.00 - 18.15 uur Dagprogramma maandag € 410,00

B4   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Maandagavond diner & afterparty

Non-proft/VIAG bedrijfsleden 18.15 - 00.00 uur maandagavond diner & afterparty € 175,00

B5   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Hotel overnachting maandag

Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Hotel overnachting maandag € 110,00

B6   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Zondagmiddag t/m dinsdagochtend

Totaal congresprogramma 1   zondagmiddag t/m dinsdagochtend € 950,00

B7   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Maandagochtend t/m dinsdagochtend

Totaal congresprogramma 2   Maandagochtend t/m dinsdagochtend € 695,00

C1   Overigen   Zondagavond netwerkprogramma

Overigen 17.00 - 23.00 uur  Zondagavond netwerkprogramma € 175,00

C2   Overigen   Hotel overnachting zondagavond

Overigen   Hotel overnachting zondagavond € 110,00

C3   Overigen   Dagprogramma maandag

Overigen 09.00 - 18.15 uur Dagprogramma maandag € 595,00

C4   Overigen   Maandagavond diner & afterparty

Overigen 18.15 - 00.00 uur maandagavond diner & afterparty € 195,00

C5   Overigen   Hotel overnachting maandag

Overigen   Hotel overnachting maandag € 110,00

C6   Overigen   Zondagmiddag t/m dinsdagochtend

Totaal congresprogramma 1   zondagmiddag t/m dinsdagochtend € 1.185,00

C7   Overigen   Maandagochtend t/m dinsdagochtend

Totaal congresprogramma 2   Maandagochtend t/m dinsdagochtend € 900,00

D1   Standhouderspakket 1 excl standplaats   zondagavond tot en met ontbijt dinsdagochtend

Standhouderspakket 1   zondagavond tot en met ontbijt dinsdagochtend € 540,00

D2   Standhouderspakket 2 excl standplaats   maandag dag- en avondprogramma en hotelovernachting

Standhouderspakket 2   maandag: dag- en avondprogramma en hotelovernachting € 285,00

Aanmelden

Aanmelden VIAG congres 2016

Inschrijving VIAG congres 2016
Uw lidmaatschap dient uiterlijk 1 november 2016 geregistreerd te zijn. Bent u nog geen VIAG lid en wilt u weten welke voordelen het lidmaatschap heeft, kijk dan voor verdere informatie en aanmelden op www.viag.nl

Uw inschrijving
U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden voor deelname aan het VIAG congres en uw hotelaccommodatie reserveren. Na inschrijving ontvangt u per e-mail een factuur van de congresorganisatie (Eventhouse).

 

Viag